ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

          ตู้น้ำมันหยอดเหรียญนวตกรรมใหม่ล่าสุด ควบคุมการจ่ายที่มือจ่ายได้เหมือนปั๊มใหญ่ได้ปริมาณน้ำมันตรงครบลิตร

เครื่องใช้อุปกรณ์เกรด A ความเร็วในการจ่าย 6 ลิตรต่อนาที ลดความเร็วในการจ่ายก่อนครบจำนวนเติมเพิ่มความแม่นยำเทคโนโลยีญี่ปุ่น จอระบบสัมผัส มีระบบบันทึกการขาย ระบุวันเวลาที่มีการใช้บริการดูย้อยหลังได้ ดูวีดีโอการจ่ายน้ำมันโทรหรือ Line ID 0816288402