เกี่ยวกับเรา

  บริษัท เค แอนด์ เอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยการร่วมทุนคนไทย-ญี่ปุ่น สัดส่วนร้อยละ 51 ต่อ 49 โดย คุณอนุชิต ยะเสน เป็นกรรมการผู้จัดการ

บริษัทประกอบธุกิจ รับพันขดลวด(พันคอยล์) Transformer Solinoid, Magnetic, Relay และได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจเพิ่ม เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่าย, บริการซ่อม ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ, เครื่องวัดมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ได้รับการรับรองจาก กองช่างตวงวัด กรมการค้าภายใน ภายใต้ชื่อ Aichipump
 
 
หนังสือรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัดหนังสือรับรองกรมการค้าภายใน ประกอบกิจการผลิตหนังสือรับรองกรมการค้าภายใน ประกอบกิจการขายหนังสือรับรองกรมการค้าภายใน ประกอบกิจการซ่อม